El Campus FORTHEM de Diversitat i Migració, tercer dels Campus FORTHEM, tindrà lloc a la ciutat de Palerm (Sicilia), seu on es troba la Universitat de Palerm, durant el primer semestre del curs 2022-2023.

TERMINI: El termini de presentació de les sol·licituds començarà el 8 de juny de 2022 i finalitzarà el dia 26 de juny de 2022 a les 23.59.

BASES: Consulta les bases de la selecció  per a participar en aquesta iniciativa FORTHEM.

REQUISITS

1.- Estar matriculat en algun dels següents títols de la Universitat de València en el moment d'iniciar el campus, així com estar matriculat en el moment de realitzar la sol·licitud en aqueix mateix curs o en l'anterior.

a) Facultat de Dret:
- Grau en Dret – 2n i següents cursos
- Grau Ciències Polítiques i de l'Administració – 2n i següents cursos

b) Facultat de Ciències Socials:
- Grau de Sociologia – 2n i següents cursos
- Grau de Relacions Laborals - 3r i 4t cursos
- Grau de Treball Social - 3r i 4t cursos

c) Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació:
- Grau d'Educació Social – 4t curs

d) Facultat de Filologia, Comunicació i Traducció:
- Llengües Modernes i les seues Literatures –maior italià - 3r i 4t cursos
- Estudis Anglesos – 3er i 4t curs

2.- No haver obtingut plaça de mobilitat Erasmus per al curs 2022-2023.

3.- Idioma: Es recomana un nivell mínim de B1 en anglés i/o en italià.

DURACIÓ I NOMBRE DE PLACES

Les activitats tindran lloc entre el 26 de setembre i el 24 de febrer (primer semestre) del curs acadèmic 2022-2023.

La convocatòria ix sense nombre de places determinades, depenent de l'assignació final de la Universitat de Palerm.

SOL·LICITUD:

Les sol·licituds es realitzaran mitjançant el següent formulari en línia

Pestanya: "General”

Tipus Unitat: "Serveis universitaris i Serveis Centrals"

Òrgan al qual es dirigeix: "Serveis de Relacions Internacionals i Cooperació"

Tramitació Desitjada: "Gestió específica" → FORTHEM CAMPUS 1er SEMESTRE 2022-23

SELECCIÓ D'ESTUDIANTS

La selecció dels candidats en estudis de grau es realitzarà per part del Servei de Relacions Internacionals, d'acord amb la nota mitjana de l'expedient acadèmic de la seua titulació en finalitzar el curs 2020-21. Els estudiants seleccionats podran obtindre la condició d'estudiants Erasmus del curs 2022-23, prèvia conformitat de les seues coordinadores de mobilitat.

COMPATIBILITAT AMB ALTRES AJUDES ERASMUS

L'obtenció d'aquesta ajuda serà compatible amb la sol·licitud i eventual obtenció d'una altra plaça Erasmus posterior, mentre no se supere el límit temporal de 12 mesos per cicle d'estudis, i sempre que ho permeta la normativa de mobilitat de la titulació corresponent.

Més informació disponible sobre els diferents Campus FORTHEM en el següent enllaç.

- Consulta l'oferta disciplinar.

- Consulta l'oferta transversal i oberta.