El Campus FORTHEM Resilience, Life Quality and Demographic Change és el segon dels Campus FORTHEM, i tindrà lloc a Riga, seu de la Universitat de Letònia, durant el segon semestre del curs 2021-2022.

Més informació disponible sobre els diferents Campus FORTHEM en el següent enllaç.

REQUISITS

1.- Estar matriculat en algun dels següents títols de la Universitat de València tant en el moment de realitzar la sol·licitud, com durant el segon semestre del curs 2021-2022:

a) Facultat d'Economia:

- Grau en Administració d'empreses – 2n i següents cursos

- Grau en International Business – 2n i següents cursos

b) Facultat de Dret:

- Grau en Dret – 2n i següents cursos

- Doble Grau en Dret/Criminologia – 2n i següents cursos

- Doble Grau en Dret/Ciències Polítiques i de l'Administració – 2n i següents cursos

2.- No haver obtingut plaça de mobilitat Erasmus per al curs 2021-2022

3.- Idioma: es requereix l'acreditació d'un nivell mínim de B1 d'anglés. Es recomana, no obstant això, un nivell B2 o equivalent.

DURACIÓ I NOMBRE DE PLACES

Les activitats tindran lloc entre febrer i juny (segon semestre) del curs acadèmic 2021-2022.

El nombre de places oferides és de 10.

SOL·LICITUD:

Les sol·licituds es realitzaran mitjançant el següent formulari en línia

Pestanya: "General”

Tipus Unitat: "Serveis universitaris i Serveis Centrals"

Òrgan al qual es dirigeix: "Serveis de Relacions Internacionals i Cooperació"

Tramitació Desitjada: "Gestió específica" → FORTHEM CAMPUS 2n SEMESTRE 2021-22

Has d'adjuntar, juntament amb la teua sol·licitud, la següent documentació:

1) CERTIFICAT D'IDIOMA

2) Còpia de la teua MATRÍCULA EN AQUEST CURS 2021-2022

3) Còpia de la teua NOTA MITJANA DEL CURS ANTERIOR

SELECCIÓ D'ESTUDIANTS

La selecció dels candidats en estudis de grau es realitzarà per part del Servei de Relacions Internacionals i Cooperació, d'acord amb la nota mitjana de l'expedient acadèmic de la seua titulació en finalitzar el curs 2020-21.

Els estudiants seleccionats podran obtindre la condició d'estudiants Erasmus del curs 2021-22, prèvia conformitat de les seues coordinadores de mobilitat.

L'oficina local de FORTHEM i la coordinadora de mobilitat corresponent guiaran el procés dels tràmits requerits a aquelles persones que resulten beneficiàries (matrícula de crèdits internacionals, emplenament del Contracte d'Estudis, Conveni de subvenció, sol·licitud en la Universitat de Letònia, etc).

COMPATIBILITAT AMB ALTRES AJUDES ERASMUS

L'obtenció d'aquesta ajuda serà compatible amb la sol·licitud i eventual obtenció d'una altra plaça Erasmus posterior, mentre no se supere el límit temporal de 12 mesos per cicle d'estudis, i sempre que ho permeta la normativa de mobilitat de la titulació corresponent.

TERMINI: El termini de presentació de les sol·licituds finalitzarà el dia 10 de desembre a les 23.59 h.