.
.
.
.
.

Les beques de doctorat Juan Castelló, amb finançament paritari de l'Ajuntament de València i de la Universitat de València, proporcionen una ajuda econòmica als estudiants de països prioritaris de cooperació al desenvolupament per a cursar estudis oficials de doctorat a la Universitat de València. Totes dues institucions conjuminen esforços perquè aquests estudiants realitzin el seu projecte científic i acadèmic en els programes de Doctorat de la Universitat de València relacionats amb la cooperació al desenvolupament i/o els Objectius de Desenvolupament Sostenible.

 

Convocatòria de Beques de doctorat Juan Castelló curs 2020-2021

Publicació DOGV

Concessió de les beques

Modificació de la convocatòria en el termini per a percebre la dotació econòmica de les beques

El termini de presentació de sol.licituds és del 17 de desembre 2020 al 16 de gener 2021.

La sol·licitud és online en ENTREU i no cal aportar documentació.

Documentació a aportar posteriorment, només per als beneficiaris de les beques, per a percebre la dotació econòmica: