Convocatòria de la GVA de subvencions per a la captació de projectes europeus

S'ha publicat la Convocatòria 2022 de Captació de projectes europeus i internacionals de la Generalitat Valenciana

La Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital de la Generalitat Valenciana ha publicat, amb data 30 de setembre de 2021 (DOGV Num. 9185, Annex XII), la convocatòria corresponent a 2022 de subvencions per a la captació de projectes europeus o altres programes de caràcter internacional, amb l'objectiu de contribuir a finançar les despeses prèvies a la presentació de la sol·licitud de participació en convocatòries del Programa Marc de Recerca i Innovació de la Unió Europea, així com altres programes d'àmbit internacional que financen activitats d'R+D+I.

El personal investigador de la Universitat de València interessat a sol·licitar aquestes subvencions, pot contactar amb aquesta Secció d'R+D+I Internacional del Servei de Transferència i Innovació mitjançant la nostra adreça electrònica operuv@uv.es, telèfon 96-3937736. Atès que en el procediment de sol·licitud es necessita la signatura del Vicerector d'Investigació, remetem a la comunicació publicada al web de la Universitat de València, del Servei de Gestió de la Investigació, pel que fa a les instruccions per a la presentació de sol·licituds. La data límit de presentació davant aquest Servei de Transferència i Innovació és el dia 2 de novembre de 2021 a les 10 h.

Els requisits de la convocatòria, criteris de selecció i resta d'informació es troben a les adreces web següents:

 

Eurorecerca