CONVOCATÒRIA PER AL FINANÇAMENT DE DESPESES DE MANTENIMENT O SUBSTITUCIÓ D'EQUIPAMENT CIENTÍFIC DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (Convocatòria 2022).

 

NOTA: El termini de presentació de sol·licituds romandrà obert des del dia següent a la publicació d’aquesta resolució al Tauler Oficial de la Universitat fins al 31 de març de 2022 a les 14:00 hores. (Data de publicació: 04/03/2022)

 

AMPLIACIÓ DEL TERMINI DE LA ​CONVOCATÒRIA PER AL FINANÇAMENT DE DESPESES DE MANTENIMENT O SUBSTITUCIÓ D'EQUIPAMENT CIENTÍFIC DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (Convocatòria 2022).

NOTA: A causa de  incidències en la SEU ELECTRÒNICA amb la validació de les sol·licituds de la convocatòria, el termini de presentació de sol·licituds romandrà obert fins a el dijous 7 d'abril a les 14.00

RELACIÓ PROVISIONAL DE LES SOL·LICITUDS CONCEDIDES I DENEGADES DEL PROCEDIMENT D’ASSIGNACIÓ PRESSUPOSTÀRIA PER AL FINANÇAMENT DE DESPESES DE MANTENIMENT O SUBSTITUCIÓ D’EQUIPAMENT CIENTÍFIC DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA.

  • NOTA: Les persones sol·licitants hauran de presentar, mitjançant la seu electrònica, dins del termini de deu dies hàbils a comptar des del dia següent a la data de publicació d'aquesta resolució, les al·legacions que estimen oportunes.

RESOLUCIÓ DEL VICERECTORAT D'INVESTIGACIÓ, PER LA QUAL ES PUBLICA LA RELACIÓ DEFINITIVA DE LES SOL·LICITUDS CONCEDIDES I DENEGADES DEL PROCEDIMENT D’ASSIGNACIÓ PRESSUPOSTÀRIA PER AL FINANÇAMENT DE DESPESES DE MANTENIMENT O SUBSTITUCIÓ D’EQUIPAMENT CIENTÍFIC DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA.


CONVOCATÒRIA PER AL FINANÇAMENT DE DESPESES DE MANTENIMENT O SUBSTITUCIÓ D'EQUIPAMENT CIENTÍFIC DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (Convocatòria 2020 i 2021).

Resolució amb Correció de la resolució de Finançament 

Resolució amb la RELACIÓ DEFINITIVA de les sol·licituds. (Data de publicació: 07/06/2021)

NOTA: El termini de presentació de sol·licituds romandrà obert des del dia següent a la publicació d’aquesta resolució al Tauler Oficial de la Universitat fins al 5 de febrer de 2021 a les 14:00 hores. (Data de publicació: 28/12/2020)

 

 

CONVOCATÒRIA PER AL FINANÇAMENT DE DESPESES DE MANTENIMENT O SUBSTITUCIÓ D'EQUIPAMENT CIENTÍFIC DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (Convocatòria 2019).

Resolució amb la RELACIÓ DEFINITIVA de les sol·licituds. (Data de publicació: 02/03/2020)

NOTA: El termini de presentació de sol·licituds romandrà obert des del dia següent a la publicació d’aquesta resolució al Tauler Oficial de la Universitat fins al 8 de novembre de 2019 a les 14:00 hores. (Data de publicació: 04/10/2019)

 

 

CONVOCATÒRIA PER AL FINANÇAMENT DE DESPESES DE MANTENIMENT O SUBSTITUCIÓ D'EQUIPAMENT CIENTÍFIC DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (Convocatòria 2018).

Resolució amb la RELACIÓ DEFINITIVA de les sol·licituds. (Data de publicació: 10/12/2018)

NOTA: El termini de presentació de sol·licituds romandrà obert des del dia següent a la publicació d’aquesta resolució al Tauler Oficial de la Universitat fins al 27 d’abril de 2018 a les 14:00 hores. (Data de publicació: 26/03/2018)

 

 

RESOLUCIÓ DEL 13 DE SETEMBRE DE 2017 DEL VICERECTORAT D'INVESTIGACIÓ I POLÍTICA CIENTÍFICA D'APROVACIÓ I OBERTURA DEL TERMINI PER AL PROCEDIMENT D'ASSIGNACIÓ PRESSUPOSTÀRIA PER AL FINANÇAMENT DE DESPESES DE MANTENIMENT O SUBSTITUCIÓ D'EQUIPAMENT CIENTÍFIC DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA.

Resolució amb la RELACIÓ DEFINITIVA de les sol·licituds. (Data de publicació: 13/12/2017)

NOTA: El termini de presentació de sol·licituds serà d’un mes des del dia següent a la publicació d’aquesta resolució al Tauler Oficial de la Universitat de València. (Data de publicació: 13/09/2017)

 

 

RESOLUCIÓ DEL 1 DE JUNY DE 2016 DEL RECTORAT DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA PER LA QUAL S’INICIA EL PROCEDIMENT DE DISTRIBUCIÓ DEL PROGRAMA PRESSUPOSTARI 5 “PROMOCIÓ DE LA INVESTIGACIÓ I LA TECNOLOGIA” PER AL MANTENIMENT O SUBSTITUCIÓ DE L’INSTRUMENTAL CIENTÍFIC.

Resolució amb els LLISTATS PROVISIONALS. (Data de Publicació: 18/11/2016)

 NOTA: La documentació per al subsanament de les sol.licituds o les reclamacions s'hauran en presentar, mitjançant la seu electrònica, dins del termini de 10 dies naturals a partir de la data de publicació del present llistat. (Data final: 28/11/2016).

 

 

RESOLUCIÓ DE 25 DE JUNY DE 2015 DEL RECTORAT DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA PER LA QUAL ES CONVOQUEN AJUDES PER AL MANTENIMENT D'EQUIPAMENT CIENTÍFIC. 

Resolució amb les SOL·LICITUDS CONCEDIDES I DENEGADES. (Data de publicació: 02/11/2015)

 

 NOTA: El termini de presentació de sol·licituds serà de 30 dies naturals a comptar a partir del dia següent a la data de la publicació de la convocatòria en el lloc web de la Universitat de València. (Data de publicació: 06/07/2015).

 

 

AJUDES PER A L'ADQUISICIÓ I MANTENIMENT D'EQUIPAMENT CIENTÍFIC (2014).

  - Sol·licitud d'ajuda per a l'adquisició d'equipament científic

  - Sol·licitud d'ajuda per a al manteniment d'equipament científic (Reparacions)

  - Inventari Instrumental Científic

  - El termini de presentació de sol·licituds finalitza el dia 13 de maig a les 24 hores

 

MANTENIMENT D’INSTRUMENTAL CIENTÍFIC

 

  - Llistat provisional de sol·licituds ADMESES, PENDENTS de subsanament i DENEGADES (Data de Publicació: 18 de septembre de 2014).

  - La documentació per al subsanament de les sol.licituds o les reclamacions s'hauran de presentar, mitjançant la seu electrònica, dins del termini de 10 dies naturals a partir de la data de publicació del present llistat (El termini finalitza a les 23:59 hores del dia 28 de septembre de 2014)

 

ADQUISICIÓ D’EQUIPAMENT CIENTÍFIC

 

  - Llistat provisional de sol·licituds ADMESES, PENDENTS de subsanament i DENEGADES (Data de Publicació: 5 de juny de 2014).

  - La documentació per al subsanament de les sol.licituds o les reclamacions s'hauran de presentar, mitjançant la seu electrònica, dins del termini de 10 dies naturals a partir de la data de publicació del present llistat (El termini finalitza a les 23:59 hores del dia 15 de juny de 2014)