La llei 2/2009, de 14 d’abril, de la Generalitat, de coordinació del sistema valencià de recerca científica i desenvolupament tecnològic defineix el Pla General Estratègic de Ciència i Tecnologia de la Comunitat Valenciana (PGECIT) com un pla de desenvolupament destinat a fomentar i coordinar la recerca científica i tècnica de la CV.

El PGECIT s’ha estructurat en cinc programes generals que aglutinen les accions que cal realitzar per aconseguir els objectius estratègics plantejats:

  • Enfortiment institucional.
  • Incorporació i formació de personal investigador, personal tècnic i personal de gestió de l'R+D.
  • Recerca científica, humanística i social.
  • Desenvolupament tecnològic.
  • Difusió de la recerca.

Més informació sobre el PGECIT 2016-2019: