Els fons estructurals són els instruments financers de la política regional de la Unió Europea. El seu objectiu és reduir les diferències de desenvolupament entre les regions, contribuint així plenament a l’objectiu de cohesió econòmica, social i territorial. Aquests fons són compostos pel:

  • Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)
  • Fons Social Europeu (FSE)
  • Fons de cohesió, que no és estrictament un fons estructural, però hi està molt relacionat.

Les principals diferències entre els fons estructurals i altres programes europeus d'R+D com ara l’Horitzó 2020 (o anteriorment 7FP o CIP) són que, en el cas dels fons estructurals:

  • Les iniciatives d’IDT i el suport a la innovació són mitjans per a aconseguir altres finalitats i no representen objectius en si mateixos.
  • La gestió i la programació estan descentralitzades.

Els fons estructurals s’apliquen a través de programes operatius nacionals i regionals:

La UV té nombrosos projectes, infraestructures i actuacions de diversa naturalesa en l’àmbit de la recerca que han estat cofinançats amb fons FEDER a través d’actuacions integrades en programes operatius nacionals i regionals. En aquest apartat s’enumeren totes les actuacions cofinançades, amb la indicació de les seues dades bàsiques: