foto Zira Box Varela
ZIRA BOX VARELA
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: SOCIOLOGIA
Departament: Sociologia i Antropologia Social
(9616) 25945
Asignatures impartides i modalitats docents
33580 - Treball fi de grau en relacions laborals i recursos humansTreball fi d'estudis
33604 - Estructura social i educació - Grau en Mestre/a en Educació PrimàriaTeòric-Pràctic
33640 - Pràctiques escolars en l'educació infantil IPrácticum
33641 - Pràctiques escolars en l'educació infantil II - Grau en Mestre/a en Educació InfantilPrácticum
33642 - Pràctiques escolars en l'educació infantil IIIPrácticum
33643 - Treball final de grau: Mestre/a en Educació InfantilTreball fi d'estudis
34438 - Pràctiques externes - Grau en SociologiaPrácticum
40495 - Societat, família i educació - Màster Universitari en Professor/a d'Educació SecundàriaTeòric-Pràctic
Tutories
Primer quadrimestre
Dimarts de 16:00 a 18:00. 3D23
Primer quadrimestre
Divendres de 17:30 a 18:30. 3D23
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València