foto Teresa Vicente Rabanaque
TERESA VICENTE RABANAQUE
PDI-Ajudant Doctor/A
Àrea de coneixement: ANTROPOLOGIA SOCIAL
Departament: Sociologia i Antropologia Social
Asignatures impartides i modalitats docents