foto Teresa Vicente Rabanaque
TERESA VICENTE RABANAQUE
PDI-Ajudant Doctor/A
Àrea de coneixement: ANTROPOLOGIA SOCIAL
Departament: Sociologia i Antropologia Social
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimarts de 12:30 a 15:30. 3D09
Segon quadrimestre
Dimecres de 12:30 a 15:30. 3D09
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València