foto Violeta Matos Tejera
VIOLETA MATOS TEJERA
PI-Invest Formacio Predoc Ministeri
:
Departament: Física de la Terra i Termodinàmica
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Segon quadrimestre
Dimecres de 11:00 a 12:30. LABORATORIO RADIACION SOLAR DESPACHO 3315. FAC.FÍSICA BLOQUE C
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València