foto Sergio Emiliano Villamarin Gomez
SERGIO EMILIANO VILLAMARIN GOMEZ
PDI-Contractat/Da Doctor/A
Responsables de Gestio Academica
Coordinador/a Titulacio de Grau
Àrea de coneixement: HISTÒRIA DEL DRET I DE LES INSTITUC.
Departament: Dret Financer i Història del Dret
(9616) 25314
Biografia

[Biografia, versió en valencià]

Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dijous de 10:30 a 12:30. 2A04
Segon quadrimestre
Dijous de 10:30 a 12:30. 2A04
Observacions
No participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València.
Publicacions en revistes
Altres Publicacions
Conferències
Participacions a Congressos
Projectes