foto Vicente Andres Sanchis Berenguer
VICENTE ANDRES SANCHIS BERENGUER
PDI-Titular d'Escola Universitaria
Director/a de Departament
Àrea de coneixement: FINANCES EMPRESARIALS
Departament: Finances Empresarials
(9638) 28386
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimecres de 12:30 a 13:30. DESPACHO 5P12
Primer quadrimestre
Dimecres de 16:00 a 17:00. DESPACHO 5P12
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València