foto Vicente Esteve Gomez
VICENTE ESTEVE GOMEZ
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: TECNOLOGIA ELECTRÒNICA
Departament: Enginyeria Electrònica
(9635) 43452
689906171
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimarts de 11:00 a 14:00. DESPATX 3.3.4
Segon quadrimestre
Dijous de 09:00 a 12:00. DESPATX 3.3.24
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València