foto Ana Corberan Vallet
ANA CORBERAN VALLET
PDI-Titular d'Universitat
Coordinador/a Curs
Àrea de coneixement: ESTADÍSTICA I INVESTIGACIÓ OPERATIVA
Departament: Estadística i Investigació Operativa
(9635) 43985
Biografia

[Biografia, versió en valencià]

Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimarts de 10:00 a 13:00. DESPATX 2-17- DEP. ESTADISTICA - FAC. MATEMÀTIQUES
Segon quadrimestre
Dimecres de 10:00 a 13:00. DESPATX 2-17- DEP. ESTADISTICA - FAC. MATEMÀTIQUES
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Formació acadèmica
Publicacions en revistes
Línies d'activitat