foto Carmen Uriol Egido
CARMEN URIOL EGIDO
PDI-Contractat/Da Doctor/A
Àrea de coneixement: DRET FINANCER I TRIBUTARI
Departament: Dret Financer i Història del Dret
(9616) 25306