foto Sergio Tudela Chorda
SERGIO TUDELA CHORDA
PDI-Associat/Da Universitari/A
Àrea de coneixement: DRET CIVIL
Departament: Dret Civil
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dijous de 14:30 a 17:30. DESPATX 2.P12
Segon quadrimestre
Dilluns de 14:30 a 17:30. DESPATX 2P-12
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València