foto Jesus Tomas Aguirre
JESUS TOMAS AGUIRRE
PDI-Contractat/Da Doctor/A
Àrea de coneixement: ZOOLOGIA
Departament: Zoologia
(9635) 44549
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Anual
Dilluns de 10:00 a 13:00. DESPATX 1.3.2. INSTITUT CAVANILLES, EDIFICI CONTENIDOR 1, PREVIA CONFIRMACIÓ CORREU ELECTRÒNIC
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Formació acadèmica
Publicacions en revistes
Altres Publicacions
Activitats anteriors
Conferències
Participacions a Congressos
Projectes
Tesis, tesines i treballs
Articles en web UV