foto Carmen Tolsa Pastor
CARMEN TOLSA PASTOR
PDI Associat/Da Universitari/A
Asignatures impartides i modalitats docents
34374 - Bases metodològiques de les cures d'infermeriaPràctiques, Teoria
34381 - Infermeria medicoquirúrgica IILaboratori, Pràctiques
34390 - Treball fi de grau en InfermeriaTreball fi d'estudis
34394 - Infermeria en urgències extrahospitalàries, emergències i catàstrofesLaboratori, Pràctiques, Teoria
Tutories
Observacions
No participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València.