foto Enric Sigalat Signes
ENRIC SIGALAT SIGNES
PDI-Ajudant Doctor/A
Àrea de coneixement: TREBALL SOCIAL I SERVEIS SOCIALS
Departament: Treball Social i Serveis Socials
(9616) 25606
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Anual
Dilluns de 10:30 a 13:30. 1D19
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València