foto Enric Sigalat Signes
ENRIC SIGALAT SIGNES
PDI-Ajudant Doctor/A
Àrea de coneixement: TREBALL SOCIAL I SERVEIS SOCIALS
Departament: Treball Social i Serveis Socials
(9616) 25606