foto Sergio Moises Afcha Chavez
SERGIO MOISES AFCHA CHAVEZ
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: ECONOMIA APLICADA
Departament: Economia Aplicada
28649
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dijous de 10:30 a 13:30. DESPATX 2B05 DEPARTAMENT D'ECONOMIA APLICADA
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Formació acadèmica
Publicacions en revistes
Altres Activitats
Altres Publicacions
Activitats anteriors
Altres Mèrits o aclariments
Línies d'activitat
Participacions a Congressos
Projectes
Tesis, tesines i treballs