foto Jesus Selfa Arlandis
JESUS SELFA ARLANDIS
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: ZOOLOGIA
Departament: Zoologia
Adreça postal: Facultat de Biologia, Edifici B, Departament de Zoologia, Laboratori d'Entomologia, Campus de Burjassot-Paterna, Dr. Moliner s/n, 46100 Burjassot (València).Despatx: Número 2120.Horari de localització: 8'00-14'00, 16'00-18'00.
(9635) 43281
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Anual
Dilluns de 16:00 a 19:00. DESPATX 2.12.P2.038, EDIF. B, FAC. BIOLÓGIQUES. 2ª PLANTA. PREVIA CONFIRMACIÓ CORREU ELECTRÒNIC
Anual
Dimecres de 16:00 a 19:00. DESPATX 2.12.P2.038, EDIF. B, FAC. BIOLÓGIQUES. 2ª PLANTA. PREVIA CONFIRMACIÓ CORREU ELECTRÒNIC
Observacions
No participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València.