foto Salvador Calatayud Giner
SALVADOR CALATAYUD GINER
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: HISTÒRIA I INSTITUCIONS ECONÒMIQUES
Departament: Anàlisi Econòmica
(9638) 28255
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dijous de 09:00 a 10:00. DESPATX 3C07
Primer quadrimestre
Dijous de 12:00 a 14:00. DESPATX 3C07
Segon quadrimestre
Dijous de 09:00 a 12:00. DESPATX 3C07
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València