foto Daniel Sacristan Moraga
DANIEL SACRISTAN MORAGA
PDI-Ajudant Doctor/A
Àrea de coneixement: EDAFOLOGIA I QUÍMICA AGRÍCOLA
Departament: Biologia Vegetal
(9635) 44686
Asignatures impartides i modalitats docents
Formació acadèmica
Publicacions en revistes
Altres Activitats
Activitats anteriors
Estades a Centres de Recerca
Línies d'activitat
Conferències
Participacions a Congressos
Projectes
Tesis, tesines i treballs