foto Ruben Salvador Clavell
RUBEN SALVADOR CLAVELL
PI-Invest Doct Uv Junior
:
Departament: Institut Univ. de Biotecnologia i Biomedicina (BIOTECMED)
Departament de Microbiologia i Ecologia Edifici d'Investigació Jeroni Muñoz, planta 2, porta 2.72 C/ Doctor Moliner, 50 Burjassot (46100) Valencia
43188
Biografia

Vaig realitzar els meus estudis de grau en Enginyeria de Disseny Industrial, i a continuació, vaig fer dos màsters: Enginyeria Biomèdica (especialitat en Biomecànica i Tècniques de rehabilitació), i Bioinformàtica i Bioestadística. Finalment, sóc doctor per la Universitat de València pel programa de doctorat de Medicina.

La meua carrera professional ha estat sempre relacionada en la investigació biomèdica. Durant 7 anys em vaig dedicar a l'enginyeria tissular, en concret en la regeneració de teixits conjuntius com són l'os i el cartílag articular. Actualment, he canviat d'àrea d'estudi i estic fent el meu postdoc en microbiologia, centrant-me en el patògen Vibrio vulnificus, molt important en el món de l'aqüicultura.

Asignatures impartides i modalitats docents
Formació acadèmica
Publicacions en revistes
Tesis, tesines i treballs
Articles en web UV