foto Lucia Sapiña Garcia
LUCIA SAPIÑA GARCIA
PDI-Associat/Da Universitari/A
PIT-E.T.S. Informacio
Àrea de coneixement: PERIODISME
:
963156828
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Anual
Dimarts de 08:00 a 10:30. DESPATX 24
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Publicacions en revistes
Altres Publicacions