foto Jose Ramon Ruiz Tamarit
JOSE RAMON RUIZ TAMARIT
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: FONAMENTS DE L'ANÀLISI ECONÒMICA
Departament: Anàlisi Econòmica
(9638) 28250
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimecres de 09:30 a 12:30. DESPATX 3E02
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València