foto Luis Robledo Diaz
LUIS ROBLEDO DIAZ
PDI-Ajudant Doctor/A
Àrea de coneixement: SOCIOLOGIA
Departament: Sociologia i Antropologia Social
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dilluns de 14:30 a 17:30. 4D06
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Formació acadèmica
Publicacions en revistes
Altres Activitats
Altres Publicacions
Activitats anteriors
Línies d'activitat
Conferències
Participacions a Congressos
Projectes
Tesis, tesines i treballs