foto Francisco Jose Rodenas Rigla
FRANCISCO JOSE RODENAS RIGLA
PDI-Titular d'Universitat
Coordinador/a de Programa de Doctorat
Director/a de Departament
Àrea de coneixement: TREBALL SOCIAL I SERVEIS SOCIALS
Departament: Treball Social i Serveis Socials
(9638) 28202
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimecres de 10:30 a 12:00. 1P02
Segon quadrimestre
Dimecres de 10:30 a 12:00. 1P02
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València