foto Rosa Aparicio Gonzalez
ROSA APARICIO GONZALEZ
PDI-Associat/Da Universitari/A
Àrea de coneixement: COMPTABILITAT
Departament: Comptabilitat
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dijous de 17:30 a 20:30. FACULTAT D'ECONOMIA 4D10
Segon quadrimestre
Dilluns de 16:30 a 19:30. FACULTAT D'ECONOMIA 4D10
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València