foto Maria Reyes Mestre Barbera
MARIA REYES MESTRE BARBERA
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: COMPTABILITAT
Departament: Comptabilitat
(9616) 25198
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Divendres de 11:00 a 14:00. FACULTAT D'ECONOMIA 4C04
Segon quadrimestre
Dilluns de 12:30 a 14:00. FACULTAT D'ECONOMIA 4C04
Segon quadrimestre
Dimecres de 12:30 a 14:00. FACULTAT D'ECONOMIA 4C04
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València