foto Rosa Maria Dasi Gonzalez
ROSA MARIA DASI GONZALEZ
PDI-Titular d'Universitat
Director/a de Departament
Àrea de coneixement: COMPTABILITAT
Departament: Comptabilitat
(9638) 28304
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dilluns de 15:30 a 17:30. FACULTAT D'ECONOMIA 4P07
Segon quadrimestre
Dilluns de 14:30 a 16:30. FACULTAT D'ECONOMIA 4P07-4C10
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València