foto Cristina Rius Leiva
CRISTINA RIUS LEIVA
PDI-Ajudant Doctor/A
Àrea de coneixement: BIBLIOTECONOMIA I DOCUMENTACIÓ
Departament: Història de la Ciència i Documentació
963864965
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Anual
Dimecres de 10:30 a 13:30. FAC MEDICINA. DEPARTAMENT D'HISTÒRIA CIÈNCIA I DOCUMENTACIÓ-DESPACHO 21
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Publicacions en revistes
Participacions a Congressos
Projectes
Tesis, tesines i treballs