foto Francisco Javier Ricau Gonzalez
FRANCISCO JAVIER RICAU GONZALEZ
PDI-Associat/Da Universitari/A
Àrea de coneixement: BIBLIOTECONOMIA I DOCUMENTACIÓ
Departament: Història de la Ciència i Documentació
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Segon quadrimestre
Dimecres de 08:15 a 09:00. DESPATX D'ASSOCIATS. F. MEDICINA (DEPT. Hª DE LA CENCIA I DOCUMENTACIÓ)
Segon quadrimestre
Divendres de 08:15 a 09:00. DESPATX D'ASSOCIATS. F. MEDICINA (DEPT. Hª DE LA CENCIA I DOCUMENTACIÓ)
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València