foto Santiago Renard Alvarez
SANTIAGO RENARD ALVAREZ
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL I PUBLICITAT
Departament: Teoria dels Llenguatges i Ciències de la Comunicació
51017
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dijous de 16:00 a 18:00. DESPATX 10
Segon quadrimestre
Dijous de 16:00 a 19:00. DESPATX 10
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València