foto Raul Peña Ortiz
RAUL PEÑA ORTIZ
PDI-Ajudant Doctor/A
Àrea de coneixement: CIÈNCIA DE LA COMPUT. I INT. ARTIFICIAL
Departament: Informàtica
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria. Bloque 2, Piso 3, Despacho 2.3.15. Avda. de la Universitat, s/n. 46100, Burjassot(Valencia), España
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimarts de 11:30 a 14:30. DESPACHO 2.3.15 ETSE
Segon quadrimestre
Dijous de 11:30 a 14:30. DESPACHO 2.3.15 ETSE
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Publicacions en revistes