foto Raul Adrian Oset Sinha
RAUL ADRIAN OSET SINHA
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: GEOMETRIA I TOPOLOGIA
Departament: Matemàtiques
(9635) 43034
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Divendres de 10:00 a 13:00. DESPATX 41 3ER PISO FAC.MATEMÀTIQUES
Segon quadrimestre
Dimecres de 10:00 a 13:00. DESPATX 41 3ER PISO FAC.MATEMÀTIQUES
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València