foto Raul Adrian Oset Sinha
RAUL ADRIAN OSET SINHA
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: GEOMETRIA I TOPOLOGIA
Departament: Matemàtiques
(9635) 43034
Asignatures impartides i modalitats docents
33039 - Matemàtiques I - Grau en BiologiaAula Informàtica, Teoria
34164 - Topologia - Grau en MatemàtiquesUns altres, Pràctiques, Teoria
35008 - Treball fi de grau en Matemàtiques - Grau en MatemàtiquesTreball fi d'estudis
35009 - Pràctiques externes de matemàtiquesPrácticum
Tutories
Primer quadrimestre
Divendres de 10:00 a 13:00. DESPATX 41 3ER PISO FAC.MATEMÀTIQUES
Segon quadrimestre
Dimecres de 10:00 a 13:00. DESPATX 41 3ER PISO FAC.MATEMÀTIQUES
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València