foto Rafael Andres Alcayde
RAFAEL ANDRES ALCAYDE
PDI-Associat/Da Universitari/A
Àrea de coneixement: DRET DEL TREBALL I DE LA SEG. SOCIAL
Departament: Dret del Treball i de la Seguretat Social
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Segon quadrimestre
Dimecres de 15:00 a 17:30. 5P13
Segon quadrimestre
Divendres de 15:00 a 18:30. 5P13
Observacions
No participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València.