foto Maria Sacramento Quintanilla Alfaro
MARIA SACRAMENTO QUINTANILLA ALFARO
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: MATEMÀTICA ECONOMICO-EMPRESARIAL
Departament: Matemàtiques per a l'Economia i l'Empresa
9616(25910) Teléfono en UVempleo
(9638) 28396