foto Manuel Pruñonosa Tomas
MANUEL PRUÑONOSA TOMAS
PDI-Catedratic/a d'Universitat
Àrea de coneixement: LINGÜÍSTICA GENERAL
Departament: Teoria dels Llenguatges i Ciències de la Comunicació
Departament de Teoria dels Llenguatges i Ciències de la Comunicació Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació planta 5a, despatx 017 46010 Valencia
(9638) 64282
Biografia

Llicenciat en Filologia Hispànica (Llengua Espanyola) per la Universitat de València (1981) i Doctor en Filologia per la Universitat de València (1986).
CU (Lingüística General, des de 2010), adscrit al Departament de Teoria dels Llenguatges i Ciències de la Comunicació, Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació, de la Universitat de València. Abans, TU (1988-2010). 6 quinquennis de docència i 4 trams de recerca reconeguts.
Membre del grup de recerca LINDICO (Lingüística, discurso y cognición [-2020]). Recerca basada en la gramàtica cognitiva, «gramàtica liminar» (GL), i orientada cap el marc enactiu. Les darreres tasques de treball segueixen estos eixos: a) fonaments biològics i neurològics del llenguatge, b) paradigma enactiu del llenguatge, c) llenguatge i entorn social.

Ha participat en diversos congressos, com ara els de Lingüística General (1996-2018), Second European Congress on Systems Science (Praga, 1993), As linguas amazônicas hoje (Belém, Brasil, 1996), Encuentro de morfólogos (Cádiz, 2013), Linguistica cognitiva e Linguistica clinica (Palermo, Italia, 2010), Jornadas internacionales de lenguas y culturas amerindias (Valencia, 1995, 1997, 1999).
Ha participat en sessions acadèmiques (conferències o seminaris) a la Universität Mainz (a Germersheim, RFA. 1985), Université de Pau (França. 1985), Universität Heidelberg (RFA. 1998), Seminario de Historia de la Lengua Española (Soria. 1999), City University of New York (EEUU. 2006), Università di Palermo (Italia, 2010), Universidade de Santiago de Compostela, Universidad de Málaga, Universidad de Múrcia.

Coeditor de volums: Lenguaje, Paisaje Lingüístico y Enacción (2019), Theoretical and Empirical Advances in Word-Formation (Quaderns de Filologia 18, 2013), Intercompresión románica (2017), Studies in contrastive linguistics (1990)

Col·laborador en diversos volums col·lectius i homenatges i a l’obra de referència Gramàtica del català contemporani (2002).
Participa, com a invitat, al Máster universitario en Ciencias del Lenguaje y Lingüística Hispánica (UNED. 2009- )

Membre de Consell editorial de UniverSOS. Revista de lenguas indígenas y universos culturales (Valencia) (2004 -), Consejo Asesor del Seminario Internacional de Estudios sobre la Cultura Escrita «José Trenchs Odena» (Valencia) (1998 -), Consejo Editorial de LynX - Documentos de trabajo (Valencia) (1998 -), Direcció tècnica del portal Liceus (el portal de las Humanidades. Lingüística General), Comitè d’organització de 20th International SEDERI Conference (Valencia 2009).

Ha participat en diverses funcions de gestió universitària: Secretari de Departament (1993-1996), de Junta de Facultat, de Claustre de la Universitat de València, Comissió d’Investigació de la Universitat de València, Comissió de Doctorat de la Universitat de València i de l’Escola de Doctorat (Comitè de Direcció i Junta Permanent), Comissió Avaluadora de Premis extraordinaris de doctorat (2002-2017).

Algunes publicacions: De la cláusula relativa (València 1990), a la revista LEA (2014), Revista de Investigación lingüística (2011), Quaderns de Filologia (1985), Forum (2010), Revista Internacional de Sistemas (2002 i 2003).

Direcció de TD: Habilidades humanas vs. avances tecnológicos en el ámbito universitario: un estudio sobre los efectos de la comunicación desde una perspectiva cultural (Šerić, Maja, 2021), Use and Evaluation of Controlled Languages in Industrial Environments and Feasibility Study for the Implementation of Machine Translation (L. Ramírez, 2012), Lingüística computacional y anáfora (J.C. Tordera, 2010) y Las expresiones referenciales. Estudio semántico del sintagma nominal (A. Alcina, 1999), a més de treballs de llicenciatura/grau.

Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Anual
Dimarts de 10:00 a 13:00. DESPATX 17 5ª PLANTA FFT I C
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Formació acadèmica
Publicacions en revistes
Altres Publicacions
Altres Mèrits o aclariments
Estades a Centres de Recerca
Organització d'activitats de R+D
Línies d'activitat
Conferències
Participacions a Congressos
Participació en Comitès i Representacions
Projectes
Tesis, tesines i treballs
Textos del currículum