foto Vicente Pons Marti
VICENTE PONS MARTI
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: EDAFOLOGIA I QUÍMICA AGRÍCOLA
Departament: Biologia Vegetal
(9635) 44725