foto Piedad Sahuquillo Mateo
PIEDAD SAHUQUILLO MATEO
PDI-Titular d'Universitat
Director/a de Departament
Àrea de coneixement: TEORIA DE L'EDUCACIÓ
Departament: Teoria de l'Educació
(9638) 64835
Biografia
Professora Titular de la Universitat de València, al Departament Teoria de l'Educació. Actualment, Directora del mateix. Premi extraordinari de Doctorat i de Llicenciatura. La seva activitat docent i investigadora se centra, prioritàriament, en els àmbits de Família, infància i adolescència i en Processos i estratègies d'ensenyament-aprenentatge i metodologies (especialment a l'àmbit de la Pedagogia Universitària), amb Tesis dirigides sobre aquestes temàtiques així com projectes de recerca i publicacions en revistes científiques i obres col·lectives. És també docent en diferents Màsters i Postgraus, on imparteix matèries vinculades als àmbits abans assenyalats.
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimecres de 11:00 a 13:00. DESPATX 415
Segon quadrimestre
Dimecres de 11:00 a 13:00. DESPATX 415
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València