foto Joannis Papavassiliou
JOANNIS PAPAVASSILIOU
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: FÍSICA TEÒRICA
Departament: Física Teòrica
(9635) 44587
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Anual
Dimecres de 14:00 a 20:00. DESPATX 4414 (FAC. FÍSICA - BLOC D)
Observacions
No participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València.