foto Paloma Merello Gimenez
PALOMA MERELLO GIMENEZ
PDI-Titular d'Universitat
Coordinador/a Curs
Àrea de coneixement: COMPTABILITAT
Departament: Comptabilitat
Departamento de contabilidad, 4D09
(9616) 25201
Biografia

Paloma Merello és Llicenciada en Administració i Direcció d'Empreses per la Universitat Politècnica de València (2010). Màster en Enginyeria d'Anàlisi de dades (2011) i dos doctorats, un en Administració i Direcció d'Empreses (Universitat Politècnica de València, 2013) i un altre doctorat Internacional en Estadística i Investigació Operativa (Universitat Politècnica de València, 2015). Actualment desenrotlla la seua activitat docent i investigadora en el Departament de Comptabilitat de la Universitat de València.

Especialista en Modelització Matemàtica aplicada a Finances i Comptabilitat, desordenes de consum i comportament social, i conservació preventiva del Patrimoni Cultural. 

Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimarts de 10:00 a 13:00. FACULTAT D'ECONOMIA 4D09
Segon quadrimestre
Dilluns de 09:30 a 12:30. FACULTAT D'ECONOMIA 4D09
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Formació acadèmica
Publicacions en revistes
Estades a Centres de Recerca
Projectes