foto Virginia Orengo Castella
VIRGINIA ORENGO CASTELLA
PDI-Titular d'Universitat
Director/a Titulacio Master Oficial
Àrea de coneixement: PSICOLOGIA SOCIAL
Departament: Psicologia Social
(9639) 83609
Biografia

[Biografia, versió en valencià]

Virginia Orengo Castellá és profesora títular de Psicologia del Treball i de les Organitzacions a la Universitat de València i membre del institut IDOCAL (Institut  d'Investigació en Psicologia dels RRHH, del Desenvolupament Organitzacional i de la Qualitat de Vida Laboral). Ella ha publicat nombrosos estudis d'investigació en libres i resvistes internacionals de reconegut prestigi com Computers in Human Behavior, Group Decision and Negotiation, Behavior and Information Technology, Journal of Applied Social Psychology, etc. Ella treballa en alguns projectes d'investigació des dels que s'examina la incidència que la tecnologia pot tindre en el desenvolupament de processos de grup i els seus resultats (p.e. execusió, confiança, gestió del conflicte, potència, coordinació, aprenentatge) i les característiques de la col·laboració virtual (equips virtuals, comunitats virtuals).

Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Anual
Dimecres de 10:30 a 13:30. DESPACHO F410 EDIFICIO ANEXO F. PSICOLOGIA, PISO 4º
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València