foto Gonzalo Olmo Alba
GONZALO OLMO ALBA
PDI-Titular d'Universitat
Coordinador/a de Programa de Doctorat
Secretari/a de Departament
Àrea de coneixement: FÍSICA TEÒRICA
Departament: Física Teòrica
(9635) 44555
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Formació acadèmica
Publicacions en revistes
Altres Publicacions
Activitats anteriors
Estades a Centres de Recerca
Conferències
Participacions a Congressos
Projectes
Tesis, tesines i treballs