foto Nieves Lazaro Pardo
NIEVES LAZARO PARDO
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: FONAMENTS DE L'ANÀLISI ECONÒMICA
Departament: Anàlisi Econòmica
(9638) 28208
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimarts de 12:30 a 14:00. DESPATX 3C02
Primer quadrimestre
Dijous de 12:30 a 14:00. DESPATX 3C02
Segon quadrimestre
Dilluns de 10:30 a 13:30. DESPATX 3C02
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València