foto Nicolas Joaquin Bas Martin
NICOLAS JOAQUIN BAS MARTIN
PDI-Titular d'Universitat
Coordinador/a de Mobilitat
Àrea de coneixement: BIBLIOTECONOMIA I DOCUMENTACIÓ
Departament: Història de la Ciència i Documentació
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimarts de 11:00 a 14:00. DESPATX 28 - F. MEDICINA
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València